Icon Zapisy na wakacje dla dzieci Czytaj więcej Icon Icon Urodziny dla dzieci/młodzieży Czytaj więcej Icon Icon Promocyjne karnety dla MAM Czytaj więcej Icon Icon Zapisy dzieci Czytaj więcej Icon

Regulamin świadczenia usług

System płatności, udział w zajęciach, reklamacje, prawo odstąpienia

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, z zastrzeżeniem treści punktu II jest opłacenie karnetu imiennego lub pojedynczego wejścia na zajęcia. 
 2. Opłata powinna zostać uregulowana przed zajęciami – po otrzymaniu potwierdzenia o możliwości zapisu w recepcji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 3. Opłatę można uiścić: 
 • bezpośrednio w recepcji Passa Passa Dance Studio w formie gotówkowej lub/i bezgotówkowej (płatność kartą);
 • na rachunek bankowy o numerze 80 1140 2004 0000 3402 7539 0069;
 • poprzez system płatności internetowych PayU.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć i lokalizację.
 2. W przypadku wyboru płatności przez system płatności internetowych PayU, uczestnik uiszcza opłatę przy wykorzystaniu strony do płatności, widocznej na stronie internetowej Passa Passa Dance Studio, przy użyciu udostępnionych przez PayU metod płatności online oraz przy zachowaniu zasad i regulaminu płatności tego systemu, za co Passa Passa Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności. 
 3. W przypadku wejścia przy wykorzystaniu karty benefitowej Multisport Plus lub FitProfit na zajęcia z kategorii „fitness”, zgodnie z regulaminem korzystania z kart oraz niniejszym Regulaminem, nie jest konieczne dokonywanie opłaty. Karta benefitowa Multisport jest honorowana u uczestników pełnoletnich.
 4. Niezależnie od formy i sposobu wykupienia karnetu, uczestnik każdorazowo przed wejściem na zajęcia jest obowiązany pokazać karnet pracownikowi recepcji (możliwe jest pokazanie karnetu w formie on-line, na urządzeniu mobilnym), który zaznaczy, wraz z datą, udział uczestnika w zajęciach. Niedopuszczalny jest udział w zajęciach bez przedstawienia karnetu pracownikom recepcji, będzie to stanowiło rażące naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. O starcie nowych zajęć Passa Passa Dance Studio informuje drogą e-mail, lub telefonicznie osoby zapisane przez system eFitness dokonujących zapisu poprzez https://passapassa-lublin.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec, na maksymalnie dwa dni przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Uczestnik ma możliwość zmiany docelowej grupy/zajęć, jeśli zgłosi taką potrzebę, a Passa Passa Dance Studio potwierdzi możliwość udziału w tych zajęciach czy uczestnictwo w innej grupie. 
 7. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na prowadzone zajęcia. 
 8. Reklamacje mogą być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail pod adresem recepcjapassa@gmail.com w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu zdarzenia, które mogłoby być podstawą do złożenia reklamacji. 
 9. W wiadomości uczestnik powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz szczegółowo opisać zdarzenie, tak aby osoba odpowiedzialna mogła się do niego ustosunkować i podjąć odpowiednie działanie. 
 10. Studio Tańca Passa Passa Dance Studio udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na wskazany przez reklamującego adres e-mail.
 11. Studio Tańca Passa Passa Dance Studio jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku złożenia jej po upływie terminu oraz gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.
 12. Kursant lub rodzic/opiekun kursanta ma obowiązek poinformować o planowanej nieobecności na zapisanych zajęciach. Informacja ta może zostać przekazana telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 13. W przypadku opuszczenia zajęć przez kursanta, nie ma możliwości przedłużenia karnetu. 
 14. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (tj. np. wykupienia karnetu online), uczestnik ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kursantowi, jeżeli Passa Passa Dance Studio wykonało pełną usługę lub rozpoczęło wykonywanie usługi za wyraźną zgodą kursanta.
 16. Odstąpienie od umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach, o której mowa w ust. 17 należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Passa Passa Dance Studio. 
 17. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być opatrzone datą i jeżeli jest składane w wersji papierowej, podpisem. Passa Passa Dance Studio prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. 
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.