Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PASSA PASSA DANCE STUDIO 

Kto przetwarza Twoje dane? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Passa Passa Dance Studio Katarzyna Kuwałek – Rudnik, z siedzibą przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 21/27 w Lublinie (20-004), dalej “Passa Passa”. 

Jakie dane przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane, które podajesz nam przy zapisie na zajęcia: imię, nazwisko, adres email i numer telefonu. Przetwarzamy również dane, które podajesz nam przy kontakcie poprzez formularz kontaktowy na stronie www.passapassa.pl: imię, nazwisko, adres email, temat wiadomości oraz jej treść. Możesz nam dobrowolnie podać swój adres email (w zakładce kontakt na www.passapassa.pl) w celu zapisania się na listę subskrypcyjną, jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter. W systemie przechowujemy również informację o płatnościach i obecnościach na zajęciach. 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? 

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. organizowanie zajęć, warsztatów, wydarzeń, komunikowanie się z Tobą, aby przekazać Ci informacje dotyczące zajęć i płatności. 

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

– w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

– w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Passa Passa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich płatności, komunikacji z nami) w celu obsługi ewentualnych roszczeń; 

– w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Passa Passa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres passapassadhl@gmail.com 

. Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Passa Passa, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, prawnych czy księgowych.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Passa Passa Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
 

– możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Passa Passa może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
 

– możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma 

podstawy do tego, aby Passa Passa je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Passa Passa przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
 

– możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
 

– w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Passa Passa odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);
 

Jeśli masz jakieś pytania i wątpliwości, skontaktuj się z nami pod passapassadhl@gmail.com lub numerem telefonu 506 309 069 w godzinach otwarcia szkoły.